Cenik

 

 • Letna članarina društva znaša 15 €. Plača se s položnico v prvem mesecu vpisa otroka na vadbo.
 • Vadnino lahko plačujete mesečno (obračunana je vadba za pretekli mesec), polletno ali celoletno. Počitnice in prazniki so všteti v ceno vadnine.
 • Otroci ali starši 10. v mesecu v telovadnici prejmejo položnico, ki jo je potrebno poravnati do 18. v mesecu.
MESEČNO VADNINA ZA POSAMEZNI SEMESTER CELOLETNA VADNINA
1 x tedensko 1 ura  25 €  115 €  212,50 €
2 x tedensko 1 ura  35 €  165 €  297,50 €
3 x tedensko 1 ura   38 €  180 €  323 €
1 x tedensko 1,5 ure  30 €  140 €  255 €
2 x tedensko 1,5 ure  40 €  190 €  340 €
2 x tedensko 2 uri  45 €  215 €  382,50 €
3 x tedensko 2 uri  55 €  265 €  467,50 €
2 x tedensko 2,5 ure  50 €  240 €  425 €
3 x tedensko 2,5 ure (in več)  60 €  290 €  510 €

 

 • V primeru, da plačate vadnino za posamezen semester (5 mesecev), se le-ta zmanjša za 10 €.
 • Če plačate celoletno vadnino v enem znesku, vam priznamo 15 % popusta.
 • Družinski popusti (kot 1. član šteje najstarejši otrok):  2. otrok 15% popusta, 3. otrok 25% popusta, 4. otrok 35% popusta, 5. otrok brezplačno. Za celo družino se napiše en račun.
 • Članom Trim kluba Krka le-ta prispeva pogodbeno dogovorjeni znesek za vadbo (vadnina se plačuje mesečno). Razliko do polne cene posameznega programa se doplača preko položnice.

 

 • V primeru enkratne prisotnosti v mesecu je vadnina 10 €. Če otrok manjka cel mesec, se vadnina ne zaračuna.
 • V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja izbrane vadbe, vadnine ne vračamo.
 • V primeru, da je otrok zaradi poškodbe ali bolezni dalj časa odsoten, lahko upravni odbor društva določi nižjo ceno vadnine.

 

TEKMOVALCI:

 • Za udeležbo na tekmovanjih je obvezna klubska oprema (tekmovalni dres in trenirka), ki je plačljiva
 • Kotizacije za tekmovanja so plačljive.
 • Prevoze na tekmovanja praviloma organizirajo starši.
 • Tehnične oz. bazične priprave so plačljive.
 • Registracijo in članstvo v GZS plača društvo.