Gimnastično društvo Novo mesto

POJASNILA – COVID (18.10.2020)

Zadnja priporočila za športno dejavnost si lahko ogledate TUKAJ

Po sprejetih ukrepih Vlade za rdečo statistično regijo, se vadba v gimnastični dvorani (Športna dvorana Leona Štuklja) omeji in je možna samo pod naslednjimi pogoji za čas veljave trenutnih ukrepov:

1. Vadba skupin gimnastičnega vrtca in gimnastične abecede GD Novo mesto je do nadaljnjega ustavljena. O ponovnem pričetku in pogojih vadbe, bodo vadeči in starši obveščeni po elektronski pošti.

2. Vadbene skupine registriranih športnikov pri panožnih zvezah aktivnosti nadaljujejo kot do sedaj.

3. Rekreativna vadba se, za čas veljave ukrepov za rdečo regijo, prekine.

4. Vsak od nas (trenerji in vadeči) je odgovoren za izvajanje aktivnosti v skladu z ukrepi, priporočili in  navodili Vlade RS in NIJZ

5. Dovoljena je izvedba vseh oblik športnih tekmovanj ter treningov tako v zaprtih športnih objektih, kot v športnih objektih na prostem ob upoštevanju naslednjih omejitev: da organizator zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi ob smiselnem upoštevanju vseh higienskih navodil oziroma priporočil NIJZ, da med izvedbo programa ni prisotnih gledalcev oz. da je program zaprt za javnost, da upošteva vsa priporočila NIJZ zlasti higienska priporočila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_notranje_sportno_rekreativne_objekte_in_povrsine_01102020_koncna.pdf           

Glede na trenutno situacijo prosimo vse vadeče člane, da upoštevajo naslednje:

 • Vstop staršev v gimnastično dvorano ni dovoljen
 • Vadeče bodo ob vstopu objekt prevzeli trenerji in jih odpeljali do gimnastične dvorane oz. garderobnih prostorov
 • Na trening ne prihajamo bolni ali z znaki okužb dihalnih poti.
 • Ves čas gibanja na objektu spoštujemo splošna navodila o medsebojni razdalji, higieni kašlja, razkuževanja, nošenja mask, …
 • V Športno dvorana Leona Štuklja vstopamo z masko.
 • Uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih razen med izvajanjem individualne športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.
 • V objekt oz. na vadbo prihajamo največ 10 min pred terminom vadbe
 • Ob vstopu in izstopu si razkužimo roke
 • Vsaka skupina uporablja njej namenjen garderobni prostor
 • Gibanje v prostorih Šolskega centra Novo mesto (stopnišče do gimnastične dvorane)  je izključno z zaščitno masko.
 • Po zaključku vadbe čimprej zapustimo objekt (najkasneje v 10 minutah)