Program GIMKO

Program Gimko je razvila Gimnastična zveza Slovenije.

Program je namenjen osnovnošolskim otrokom. Poteka 1 x tedensko po eno šolsko uro. V letošnjem šolskem letu ga izvajamo na šestih novomeških šolah: OŠ Bršljin, OŠ Šmihel, OŠ Center, OŠ Grm, OŠ Drska in OŠ Brusnice.

V okviru tega programa se otroci udeležijo internega tekmovanja, ki ga izvede trener znotraj svojega treninga, 12 prvouvrščenih deklic in dečkov se na to udeleži še tekmovanja za Pokal Gimko v Ljubljani.

 

Gimko – urnik 2018/19
OŠ Grm – ponedeljek, 13.15 – 14.00; mala telovadnica
OŠ Center – ponedeljek, 14.45 – 15.30 , mala telovadnica
OŠ Drska – sreda, 15.00 – 15.45 , gimnastična telovadnica
OŠ Šmihel – petek, 13.0 – 13.45
OŠ Brusnice – četrtek, 14.40 – 15.25
OŠ Bršljin – ponedeljek, 16.00 – 16.45 , mala telovadnica
OŠ Otočec – v letošnjem letu vadbe ne bo

Vpis oz pričetek je predviden za tretji teden v septembru. O pričetku boste obveščeni na naši spletni strani oz. na oglasni deski šole.