Organizacija ostalih dogodkov

Gimnastika, še posebno tekmovalna spada med športe, ki so gotovo zelo zahtevni. Zato v naš program uvajamo tudi ostale dogodke, ki popestrijo naporne vsakodnevne treninge.

Zelo dobrodošli so razni tabori, predstavitve za promocijo gimnastike, vsakoletne zaključne prireditve, kjer člani predstavijo dosežke svojega dela ipd.
Če bo interes v bodoče planiramo tudi organizacijo rojstnodnevnih dogodkov, ker ugotavljamo, da so otroci vse manj gibalno dejavni in jih lahko preko zabave in druženja vzpodbudimo k izvajanju gimnastičnih prvin na zabaven in manj naporen način.