Gimnastično društvo Novo mesto

Cenik

V društvu uporabljamo elektronsko aplikacijo Sports-portal, preko katere vam bo omogočen vpogled v treninge, prisotnost vašega otroka, ipd ter olajšana komunikacija s trenerji (elektronska pošta, SMS).Prejeli boste elektronsko sporočilo podjetja Sports-portal. V sporočilu vam bodo dodelili geslo, s katerim opravite prvo registracijo (ker obstaja možnost, da bo sporočilo uvrščeno med neželeno pošto, vas prosim, da preverite še v tisti mapi).

 • Letna članarina društva znaša 20 €. Plača se s položnico v prvem mesecu vpisa otroka na vadbo.
 • Vadnino lahko plačujete mesečno (obračunana je vadba za pretekli mesec), polletno ali celoletno. Počitnice in prazniki so všteti v ceno vadnine.
 • Do 5. v mesecu boste preko aplikacije Sports-portal prejeli položnico za vadbo za pretekli mesec.

Cenik (v veljavi od 1.9.2022) 

MESEČNO VADNINA ZA POSAMEZNI SEMESTER CELOLETNA VADNINA

1 x tedensko 1 ura

 35 €  160 €  280 €

2 x tedensko 1 ura

 47 €  215 €  380 €
3 x tedensko 1 ura   53 €  240 €

 425 €

1 x tedensko 1,5 ure 41 €  185 €

 330 €

2 x tedensko 1,5 ure

 53 €  240 € 425 €
2 x tedensko 2 uri  59 €  270 €

 475 €

3 x tedensko 2 uri

 71 €  320 €  570 €
2 x tedensko 2,5 ure  65 €  295 €

 520 €

3 x tedensko 2,5 ure

 77 €  350 €

 620 €

3 (in več) x tedensko 3 ure (in več) 83 € 375 €

665 €

 • Družinski popusti (kot 1. član šteje najstarejši otrok):  2. otrok 15% popusta, 3. otrok 25% popusta, 4. otrok 35% popusta, 5. otrok brezplačno. Za celo družino se napiše en račun.
 • Članom Trim kluba Krka le-ta prispeva pogodbeno dogovorjeni znesek za vadbo in sicer od meseca oktobra do vključno maja (oz drugače v primeru posebnih razmer). Razliko do polne cene posameznega programa doplačate preko položnice. Vadnina za člane Trim kluba Krka se plačuje mesečno.
 • V primeru enkratne prisotnosti v mesecu je vadnina 10 €. Če otrok manjka cel mesec, se vadnina ne zaračuna.
 • V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja izbrane vadbe, vadnine ne vračamo.
 • V primeru, da je otrok zaradi poškodbe ali bolezni dalj časa odsoten, lahko upravni odbor društva določi nižjo ceno vadnine.
 • V posebnih primerih lahko starši/skrbniki zaprosijo upravni odbor društva za znižanje vadnine za določeno obdobje

TEKMOVALCI:

 • Za udeležbo na tekmovanjih je obvezna klubska oprema (tekmovalni dres in trenirka), ki je plačljiva.
 • Kotizacije za tekmovanja so plačljive.
 • Prevoze na tekmovanja praviloma organizirajo starši.
 • Tehnične oz. bazične priprave so plačljive.
 • Registracijo in članstvo v GZS plača društvo.