Gimnastično društvo Novo mesto

Cenik

V društvu uporabljamo elektronsko aplikacijo Sports-portal, preko katere vam bo omogočen vpogled v treninge, prisotnost vašega otroka, ipd ter olajšana komunikacija s trenerji (elektronska pošta, SMS).Prejeli boste elektronsko sporočilo podjetja Sports-portal. V sporočilu vam bodo dodelili geslo, s katerim opravite prvo registracijo (ker obstaja možnost, da bo sporočilo uvrščeno med neželeno pošto, vas prosim, da preverite še v tisti mapi).

 • Letna članarina društva znaša 20 €. Plača se s položnico v prvem mesecu vpisa otroka na vadbo.
 • Vadnino lahko plačujete mesečno (obračunana je vadba za pretekli mesec), polletno ali celoletno. Počitnice in prazniki so všteti v ceno vadnine.
 • Do 5. v mesecu boste preko aplikacije Sports-portal prejeli položnico za vadbo za pretekli mesec.

MESEČNO VADNINA ZA POSAMEZNI SEMESTER CELOLETNA VADNINA

1 x tedensko 1 ura

 30 €  135 €  240 €

2 x tedensko 1 ura

 40 €  180 €  320 €
3 x tedensko 1 ura   45 €  205 €

 360 €

1 x tedensko 1,5 ure 35 €  155 €

 280 €

2 x tedensko 1,5 ure

 45 €  205 €  360 €
2 x tedensko 2 uri  50 €  225 €

 400 €

3 x tedensko 2 uri

 60 €  270 €  480 €
2 x tedensko 2,5 ure  55 €  250 €

 440 €

3 x tedensko 2,5 ure

 65 €  295 €

 520 €

3 (in več) x tedensko 3 ure (in več) 70 € 315 €

560 €

 • Družinski popusti (kot 1. član šteje najstarejši otrok):  2. otrok 15% popusta, 3. otrok 25% popusta, 4. otrok 35% popusta, 5. otrok brezplačno. Za celo družino se napiše en račun.
 • Članom Trim kluba Krka le-ta prispeva pogodbeno dogovorjeni znesek za vadbo in sicer od meseca oktobra do vključno maja. Razliko do polne cene posameznega programa doplačate preko položnice. Vadnina za člane Trim klub Krka se plačuje mesečno.
 • V primeru enkratne prisotnosti v mesecu je vadnina 10 €. Če otrok manjka cel mesec, se vadnina ne zaračuna.
 • V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja izbrane vadbe, vadnine ne vračamo.
 • V primeru, da je otrok zaradi poškodbe ali bolezni dalj časa odsoten, lahko upravni odbor društva določi nižjo ceno vadnine.

TEKMOVALCI:

 • Za udeležbo na tekmovanjih je obvezna klubska oprema (tekmovalni dres in trenirka), ki je plačljiva
 • Kotizacije za tekmovanja so plačljive.
 • Prevoze na tekmovanja praviloma organizirajo starši.
 • Tehnične oz. bazične priprave so plačljive.
 • Registracijo in članstvo v GZS plača društvo.